Δώνος Προμηθευτική Άμεση εξυπηρέτηση


Συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

proedreio_ds

Συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, στις 5.00 το απόγευμα, στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), με τα εξής θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου συγκριτικού πίνακα της μελέτης: «ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγητής: Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 600.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος, Φίλιππας Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Μελέτη αποκατάστασης οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΗΣ», προϋπολογισμού 52.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος, Φίλιππας Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 29.882,52 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 4555/18. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτες για την δημιουργία Εγκαταστάσεων Πράσινων Σημείων στις Δ.Ε. Λευκάδας, Δ.Ε. Ελλομένου, Δ.Ε. Απολλωνίων», εκτιμώμενης αξίας 29.882,52 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 4555/18. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκρις η παράτασης της συνολικής προθεσμίας της 1ης ΣΣΕ του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A. Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στην έκθεση Πολιτισμού-Τουρισμού-Γαστρονομίας-Οίνου στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αδελφοτήτων Γαστρονομίας και Οίνου (CEUCO) από 19 έως 21/10/2018 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.». Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ «ΠΟΝΤΕ» ΕΩΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ» αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ » αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ-ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ», αναδόχου Γουρζή Σπυρίδωνα ΕΔΕ.  Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 23.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 13.400,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισμού 49.999,75 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Δ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ», προϋπολογισμού 12.964,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» προϋπολογισμού 50.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π στους διανοιγμένους δρόμους του σχεδίου πόλεως που εξυπηρετούν το νέο νοσοκομείο Λευκάδας. Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για μετατόπιση στύλου ΔΕΗ χαμηλής τάσης στην Δ.Ε. Νυδριού, εντός σχεδίου πόλεως Νυδριού. Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για Γ΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για λειτουργικές δαπάνες έτους 2018. Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΔΕΠ.

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου Κατωχωρίου στον ΑΓΑ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ. Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΔΕΠ.

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την νέα εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2018-2019. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Λευκάδας ,περιόδου 2018-2019. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. περί κατανομής πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι». Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 126/2018 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση της 3ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου.

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή προστίμου από το Δήμο Λευκάδας προς το Πνευματικό Κέντρο, ύψους 1.400 € για παράνομη αφισοκόλληση (απόφαση Δ.Α 1244/20-7-2010). Εισηγητής : Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου.

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Πηγή: Kolivas.de


Διαβάστε επίσης!

loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.