Δώνος Προμηθευτική Άμεση εξυπηρέτηση

Προετοιμάζεται η Ελλάδα για το 5G – Τι Αλλάζει στην Αδειοδότηση των Κεραιών

Προετοιμάζεται η Ελλάδα για το 5G – Τι αλλάζει στην αδειοδότηση των κεραιών
Νέο πλαίσιο φέρνει το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο

Σαρωτικές αλλαγές στην αδειοδότηση και τον έλεγχο των κεραιών στην ξηρά φέρνει το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο. Επί της ουσίας πρόκειται για μια εκτεταμένη παρέμβαση στη νομοθεσία, απολύτως απαραίτητη όπως εξηγούσαν κυβερνητικές πηγές.
Όπως τόνιζαν οι ίδιες πηγές, «οι τηλεπικοινωνίες συνδέονται άμεσα με την ευημερία των πολιτών, την πρόσβαση στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Παράλληλα, είναι κομβικής σημασίας για την βελτίωση της παραγωγικότητας όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας και αποτελούν την τεχνολογική βάση ως μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ψηφιακή μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα σήμερα βιώνει ψηφιακό χάσμα, και βρίσκεται μόλις στην 27η θέση στην ΕΕ στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index – DESI 2019). Μέχρι σήμερα, το νομοθετικό πλαίσιο είναι αποσπασματικό και δυσλειτουργικό, ενώ δεν έχουν ενσωματωθεί σε αυτό οι νέες εξελίξεις όσον αφορά την ασφάλεια των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως τα δίκτυα 5ης γενιάς (5G). Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν επενδύσει διαχρονικά πάνω από 9 δις στην Ελληνική οικονομία και αποτελούν σταθερούς επενδυτές, ακόμη και μέσα στα χρόνια της κρίσης. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, κάθε ευρώ επένδυσης στον κλάδο αποφέρει 3 ευρώ στην Ελληνική οικονομία, και αντίστοιχα, κάθε θέση εργασίας σχετική με τις επενδύσεις υποστηρίζει συνολικά 2,4 θέσεις εργασίας στην Ελληνική οικονομία. Είναι επομένως απολύτως αναγκαίο να εμπεδωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης και τηλεπικοινωνιακών παρόχων, και οι απαραίτητες διαδικασίες για την αδειοδότηση των επενδύσεων να γίνονται γρήγορα και με ασφάλεια δικαίου. Έτσι επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία των υφιστάμενων δικτύων κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, η ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς κινητής τηλεφωνίας, η ασφάλεια υλοποίησης επενδύσεων που θα αγγίξουν τα 1,5 δισ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια. Οι επενδύσεις αυτές θα οδηγήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας συνολικά, τον επαναπροσδιορισμό της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την αναπτυξιακή πορεία του κράτους και των ελληνικών επιχειρήσεων».
Το νομοσχέδιο έρχεται να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα:
•Διαμορφώνει σύγχρονο καθεστώς αδειοδότησης των κεραιοσυστημάτων στα πρότυπα διεθνών καλών πρακτικών, με βάση τις προδιαγραφές που παρέχονται τόσο στις Οδηγίες της ΕΕ, όσο και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πρόκειται για την εισαγωγή των διεθνών προτύπων που έχει θεσπίσει η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από την Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) περί ασφαλών ορίων έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας.
•Ευνοεί την καινοτομία και τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση και τις ΜμΕ αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και επιταχύνει την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης.
•Προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, και έτσι μεταρρυθμίζει και εκσυγχρονίζει τη χώρα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής κινητών επικοινωνιών.
•Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας δικτύου 5G στις 3 πόλεις της χώρας που έχουν επιλεγεί (Καλαμάτα, Τρίκαλα και Δήμος Ζωγράφου).
•Επιτρέπει επενδύσεις σε υποδομές ψηφιακής ανάπτυξης για την επέκταση του δικτύου 5G, που ενισχύουν την εθνική οικονομία. Πάνω σε αυτές τις υποδομές θα βασιστεί η ανάπτυξη του Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT, Internet of Things), θα διασυνδεθεί η τεχνολογική καινοτομία των startups στη χώρα, η ανάπτυξη έξυπνων πόλεων, η ψηφιακή αναβάθμιση ΜμΕ, κ.ά.
•Προστατεύεται καλύτερα το φυσικό και το τεχνητό περιβάλλον και η δημόσια υγεία, μέσω των σαφέστερων ρυθμίσεων που εισάγονται, αλλά και του πλαισίου κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων.
Εξίσου σημαντική όμως είναι η παρέμβαση που γίνεται για την παρακολούθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας: Συγκεκριμένα:
•Ενισχύεται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων που λειτουργεί στην Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, με σκοπό τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ισχύοντα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με στόχο τη διαρκή ενημέρωση των πολιτών.
•Προβλέπεται η κατάρτιση ενός Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου από το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο θα είναι ο οδικός χάρτης για την ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών στη χώρα. Τέτοια δίκτυα είναι οι οπτικές ίνες, τα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G), το WiFi, οι υποδομές έξυπνων πόλεων, αλλά και οι διάδρομοι έξυπνης αυτοματοποιημένης οδήγησης. Είναι ακόμη και οι υποδομές σταθερών, ασυρματικών και δορυφορικών δικτύων τηλεπικοινωνιών καθώς και των εξειδικευμένων δικτύων που λειτουργούν ως Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ, Internet of Things).

Τι γίνεται με την αύξηση των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί υγείας συμφωνούν ότι μετά από 25 και πλέον χρόνια λειτουργίας της κινητής τηλεφωνίας δεν υπάρχουν πειστικά επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία ότι τα ασθενή σήματα ραδιοσυχνοτήτων από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και τα ασύρματα δίκτυα προκαλούν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει οδηγίες και εκδώσει σύσταση «Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία έως 300 GHz». Σήμερα στην Ελλάδα τα όρια της ακτινοβολίας δεν ξεπερνούν το 70% του θεσπισμένου σε επίπεδο ΕΕ ορίου.
Τα χαμηλά όρια έκθεσης του κοινού δεν μειώνουν την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, αλλά δημιουργούν την υποχρέωση πυκνότερου δικτύου κεραιών και βεβαίως αυξάνεται η ακτινοβολία που εκπέμπουν οι συσκευές. Όπως μπορείτε ενδεχομένως να τεκμηριώσετε και από προσωπική εμπειρία, όταν βρίσκεστε σε περιοχές με λιγότερο πυκνή κάλυψη, η ενέργεια που δαπανά η συσκευή σας για την διεκπεραίωση ενός τηλεφωνήματος ή την πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι περισσότερη, αυτό το διαπιστώνει κανείς και από την ταχύτητα που αδειάζει η μπαταρία του σε τέτοιες περιοχές.
Χωρίς εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου θα ανακοπεί η ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας, εντείνοντας το ψηφιακό χάσμα της Ελλάδας με την ΕΕ και παγκοσμίως. Συνεπώς η Ελλάδα θα βρεθεί εκτός του οδικού χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διάθεση δικτύων 5G και στην πρώτη φάση το 2020 και στην τελική το 2025, με ανυπολόγιστες συνέπειες στις αναπτυξιακές προσπάθειες που διεξάγονται.

Φώτο   Ρεπορτάζ   Διονύσιος   Κούρτης 

Πηγή: wwwlefkaslive.blogspot.gr


Δώνος Προμηθευτική Άμεση εξυπηρέτηση

Διαβάστε επίσης!

loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.