Σχέδιο προστασίας της εργασίας, πέντε σημείων, κατέθεσε ο ΠΣΑΤ στο υπουργείο Εργασίας, καθώς η κατάσταση για 2.500 εργαζόμενους στα αθλητικά ΜΜΕ παραμένει δραματική.
Ο ΠΣΑΤ ζητά την κάλυψη από το κράτος του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για 12 μήνες και του 50% του μισθού τους για έξι μήνες και στη συνέχεια του 25% του μισθού τους για άλλους έξι μήνες. Επίσης, ζητά μετά το πρώτο έτος να ακολουθήσει μια ακόμη 12μηνη περίοδος, κατά την οποία το κράτος θα εξακολουθήσει να επιδοτεί το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και οι επιχειρηματίες θα αναλάβουν το σύνολο του μισθού των εργαζομένων, ενώ οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών κ.λπ., θα μετατραπεί σε μισθωτή, πλήρους απασχόλησης, με τους ίδιους όρους.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Συνδέσμου, θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική καταβολή τυχόν οφειλομένων στους εργαζόμενους το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημέρα ένταξης των επιχειρήσεων στο καθεστώς στήριξης από το κράτος, ενώ όποια επιχείρηση ενταχθεί στο καθεστώς επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών και μισθοδοσίας θα υποχρεούται να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας για χρονική περίοδο ίση με αυτή που θα επιδοτείται.