Θανάσης Καλαφάτης: Να συμβάλει και η Λευκάδα αποφασιστικά στη δημιουργία του νέου πανεπιστημιακού εγχειρήματος

Η ενοποίηση ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Ιονίου Πανεπιστημίου και το νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα στη Λευκάδα

Με την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου στην Ζ’ 8/1-8-2018 συνεδρίαση του Τμήματος Διακοπής των εργασιών της Βουλής, στο οποίο περιλαμβάνεται η ενσωμάτωση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διανοίγεται μια νέα εποχή για τα ιόνια Νησιά. Διαμορφώνεται ένας ισχυρός Πανεπιστημιακός και Ερευνητικός πόλος στα Επτάνησα που θα ασκήσει σημαντική επιρροή στην Ελληνική Επικράτεια καθώς και στο χώρο της Μεσογείου ευρύτερα. Η ενοποίηση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της πολιτικής του ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, που επιχειρεί να φέρει πιο κοντά Ιδρύματα, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα ώστε να συνεργαστούν και να συνεργήσουν.

Το όλο εγχείρημα ξεκίνησε πριν ένα χρόνο αφού είχαν προηγηθεί ενέργειες και συνέργειες από τα δύο Ιδρύματα. Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που ανέλαβε τα καθήκοντα της τον Ιούνιο του 2015, βρέθηκε μπροστά σε μια κατάσταση όχι την καλύτερη για το ίδρυμα. Συνέταξε άμεσα ένα πρόγραμμα ανόρθωσης του με βασικούς στόχους, την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών του πόρων, την προσέγγιση της αυτοδυναμίας του, την βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών και την ενίσχυση του διδακτικού και γραμματειακού προσωπικού, την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας, την Πανεπιστημιακή και κοινωνική εξωστρέφεια και την συνεργασία με άλλα παρεμφερή ιδρύματα και ιδιαίτερα με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η Διοικούσα Επιτροπή με σκληρή δουλειά των μελών της και ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος, προσέγγισε επιτυχώς πολλούς από τους παραπάνω στόχους.

Η συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε θέματα έρευνας και διδασκαλίας, ωρίμασε και από τις δυο πλευρές την ανάγκη για στενότερη συνεργασία και ενοποίηση των δυο ιδρυμάτων. Αυτή η ενοποίηση δεν ήταν εύκολο εγχείρημα. Υπήρξαν πολλές διαφωνίες ακαδημαϊκού χαρακτήρα, υπαναχωρήσεις και τέλος συνθέσεις. Υπήρξαν όμως και άδικες αντιδράσεις εναντίον της διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον διαχείρισης, η Διοικούσα Επιτροπή στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων με ευθύνη και συνέπεια για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής λύσης. Γεγονός είναι ότι το εγχείρημα αυτό ήταν πρωτοποριακό και υποδειγματικό για κάθε μελλοντικό σχέδιο ενοποίησης. Ξεκίνησε από τα κάτω με συνεχή διάλογο όλων των ενδιαφερομένων Τμημάτων της Πανεπιστημιακής κοινότητας των δυο ιδρυμάτων χωρίς καμία παρέμβαση της αρμόδιας ανώτερης Αρχής. Απέδειξε ότι μπορεί να βρίσκονται κοινοί τόποι όταν υπάρχει καλή θέληση και διάθεση και αποδοχή για ευρύτερους πανεπιστημιακούς και κοινωνικούς στόχους. Θέσαμε τις θέσεις μας, διαφωνήσαμε, υπαναχωρήσαμε και τέλος συνθέσαμε.

Τα δυο ιδρύματα, μετά την ωρίμανση των συνθηκών ενοποίησης, όρισαν μια δια-ιδρυματική επιτροπή η οποία αποτελούνταν από τους κύριους Βασίλειο Χρυσικόπουλο Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωσήφ Παπαδάτο Αντιπρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, Παναγιώτη Βλάμο καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννη Δραγώνα Πρόεδρο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Θανάση Καλαφάτη Α’ Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Ιωάννη Χάλαρη Β’ Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και τον Ερνέστο Βεντούρα Καθηγητή ΤΕΙ και σύμβουλο του Υπουργείου Παιδείας.

Το κοινό πόρισμα της επιτροπής διέβλεπε την δημιουργία νέων Σχολών και Τμημάτων στο ενοποιημένο Πανεπιστήμιο καθώς και την κατάργηση των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λευκάδος και του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (ΤΗΜΟ) στο Ληξούρι καθώς και την δημιουργία διετών Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης. Στην πρόταση αυτή μειοψήφησε ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Θανάσης Καλαφάτης, ο οποίος επεξεργάστηκε δική του πρόταση η οποία για την Λευκάδα προέβλεπε την δημιουργία Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης με δυο τομείς Παράκτια Οικονομία και Νησιωτική Πολιτική καθώς και δημιουργία Ερευνητικού Ινστιτούτου Οικονομικής και Κοινωνική Ιστορίας «Νίκος Σβορώνος». Το πόρισμα με τις δυο προτάσεις δόθηκε στο Υπουργείο και ύστερα άρχισε η τοποθέτηση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ καθώς και των Τμημάτων των δυο ιδρυμάτων. Ο διάλογος ήταν συνεχής και επίμονος. Η Διοικούσα Επιτροπή απέρριψε την συμπληρωματική πρόταση. Το πόρισμα τροποποιημένο και από άλλες παρατηρήσεις στάλθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και δόθηκε στην διαβούλευση. Στο σημείο αυτό, ύστερα από παρεμβάσεις, η Διοικούσα Επιτροπή δέχθηκε να ενσωματωθεί στο κοινό πόρισμα η πρόταση του κ. Θανάση Καλαφάτη. Προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησαν και κοινωνικοί φορείς, όπως ο Δήμαρχος και ο Δήμος Λευκάδος, ο Βουλευτής Θανάσης Καββαδάς, τα επαγγελματικά σωματεία της πόλης, η Παν-Λευκάδια ομοσπονδία Λευκαδίων σωματείων της Αθήνας και ο μηχανικός Γιώργος Γλένης.

Σήμερα, ύστερα από την ψήφιση του Νομοσχεδίου, υπάρχουν δυο προβλήματα, η στελέχωση του νέου Τμήματος και η εξεύρεση στέγης για το νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η στελέχωση του με ικανό αριθμό καθηγητών ώστε με την έναρξη της λειτουργίας του να είναι αυτοδύναμο Τμήμα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα στέγασης. Η Διοικούσα Επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να της παραχωρήσει τα οικοδομικά τετράγωνα 302, 305 που βρίσκονται στη περιοχή Βαρδάνια Λευκάδος για να χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση του νέου διδακτηρίου. Είναι απαραίτητο για την ύπαρξη του νέου Τμήματος να γίνει δεκτό το αίτημα της Διοικούσας Επιτροπής, το οποίο αίτημα αντιμετωπίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η λύση του βρίσκεται εν εξελίξει. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η παραχώρηση αυτή πρέπει να ικανοποιεί τις συνολικές ανάγκες του Ιδρύματος ώστε να παραχωρηθούν τα δυο οικοδομικά τετράγωνα σε όλη την έκταση τους.

Εμείς αγωνιστήκαμε για τρία χρόνια για να προωθήσουμε το πρόβλημα αυτό, την παραχώρηση των δυο οικοπέδων, για να εξασφαλιστεί η στέγαση του νέου διδακτηρίου. Όμως συναντήσαμε πολλές δυσκολίες. Πρόκειται για θέματα γραφειοκρατίας, παραβιάσεων σχετικής νομοθεσίας και ενός πλέγματος ιδιωτικών συμφερόντων που πρέπει να αρθούν ώστε να προχωρήσει κανονικά η λειτουργία του νέου Τμήματος.

Κάνουμε έκκληση στην τοπική κοινωνία να συμβάλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να ενισχύσει την λειτουργία του νέου Τμήματος καθώς και την λειτουργία του Ινστιτούτου «Νίκος Σβορώνος» και των διετών Προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Νομίζουμε ότι έφτασε η ώρα της κοινωνίας. Να συμβάλει και η Λευκάδα αποφασιστικά στη δημιουργία του νέου πανεπιστημιακού εγχειρήματος.

Θανάσης Καλαφάτης
Α’ Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

The post Θανάσης Καλαφάτης: Να συμβάλει και η Λευκάδα αποφασιστικά στη δημιουργία του νέου πανεπιστημιακού εγχειρήματος appeared first on aromalefkadas – Ενημερωτική ιστοσελίδα της Λευκάδας.

Πηγή: Aromalefkadas.gr


Διαβάστε επίσης!

loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.