Δώνος Προμηθευτική Άμεση εξυπηρέτηση

Η εισήγηση του Σπ. Κωνσταντόπουλου στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον απολογισμό: “Δυστυχώς διαψευσθήκατε – το αποτλέσμα δηλώνει αποτυχία και ανεπάρκεια”

«Κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί σύμβουλοι,

Από μία απλή ανάγνωση του ιστορικού των Ισολογισμών – Απολογισμών προγενέστερων ετών αλλά και του έτους 2016 που συζητούμε σήμερα διαπιστώνει κανείς πολύ εύκολα την παταγώδη αποτυχία της εφαρμογής του προϋπολογισμού της Δημοτικής Αρχής.

Οι αποκλίσεις και οι διαστάσει πρόβλεψης που παρατηρούνται είναι τεράστιες τόσο στο σκέλος των Εσόδων όσο και στο σκέλος Εξόδων οι οποίες κατά μέσο όρο είναι από 45% ως και 60%.
Για μία ακόμη χρονιά επαληθεύεται η Παράταξη μου περί ανεφάρμοστου και μη αξιόπιστου Προϋπολογισμού του έτους 2016 παρά τις υποσχέσεις σας περί ειλικρινή, αξιόπιστου και νοικοκυρεμένου προϋπολογισμού, δυστυχώς διαψευσθήκατε.

Έτσι και για το έτος 2016 οι Αποκλίσεις εξακολουθούν να υφίστανται όπου στο σκέλος των ΕΣΟΔΩΝ εισπράξατε 55 εκ € από τα 120 εκ. που είναι ο Διαμορφωμένος στο Σύνολο προϋπολογισμός και στο σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ πληρώσατε 50,1 εκ € από τα 120 εκ. που είναι ο Διαμορφωμένος στο Σύνολο προϋπολογισμός με αποτέλεσμα να παρατηρείτε αυξητική τάση στο Ταμειακό Υπόλοιπο με την Δημοτική να επαίρεται για αυτό στερώντας όμως ταυτόχρονα από τους πολίτες έργα υποδομής, ή επίλυσης της καθημερινότητας κ.λπ. κάτι που δηλώνει αποτυχία και ανεπάρκεια.

Έχετε αποτύχει σχεδόν σε όλα τα επίπεδα εκτός της περίπτωσης των υποχρεωτικών ανελαστικών εσόδων – πόροι που προέρχονται από την κεντρική κυβέρνηση δηλαδή των θεσμοθετημένων πόρων της πολιτείας.

Στον Απολογισμό που μας παρουσιάζεται σήμερα φαίνεται να έχετε αρκεστεί στα έσοδα που προέκυψαν μόνο σε αυτές που κατά νόμο η πολιτεία έχει θεσπίσει τις λεγόμενες ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ και τους θεσμοθετημένους πόρους της πολιτείας .

Μπορούμε να αναφερθούμε σε σωρεία παραδειγμάτων σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του έτους 2016 όπου στα αναγραφόμενα έσοδα του έτους 2016 αλλά και των παρελθόντων ετών, διαπιστώνει πολύ εύκολα κανείς τις τεράστιες αποκλίσεις.

Στις Επενδύσεις στο σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ 2016 έχετε Διαμορφωμένο προϋπολογισμό στο σύνολο 18.028.392,82 € με πληρωθέντα 3.042.809,45 διάσταση πρόβλεψης κατά 15 εκ.

Στο K.A. 02.00.8 στο σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ 2016 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Διαμορφωμένο προϋπολογισμό στο σύνολο 47.303.107,48 εκ € και πληρώσατε μόλις 6.170.529,99

Ο Κ.Α. 06.00.1322.014 στο σκέλος των ΕΣΟΔΩΝ 2016 έχετε Διαμορφωμένο προϋπολογισμό στο σύνολο 1.000.000,00 € τον έχετε έξι χρόνια και δεν έχετε προβεί σε απολύτως τίποτε; Μηδέν το αποτέλεσμα μέχρι σήμερα;

Κατηγορήσατε μανιωδώς τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές για απαιτήσεις δεκαετιών έως και το 2010, σήμερα μπορείτε να μας πείτε σε ποιο ποσό έχουν φθάσει οι απαιτήσεις; Για να δούμε το νοικοκύρεμα σας.

Παρατηρείτε πλειάδα Κ.Α. που δεν εκτελέστηκαν στη διάρκεια του έτους 2016.

Παρατηρείται μεταφορά κονδυλίων με αποτέλεσμα να προκύπτει το πολυδιαφημιζόμενο Ταμειακό Υπόλοιπο και κατά συνέπεια ο Δήμος να λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα αποταμίευσης αν λάβεις υπόψη κανείς ότι από το 2014 μεταφέρετε κονδύλια από χρόνο σε χρόνο χρηματικών υπολοίπων με αποτέλεσμα το 2016 να έχετε χρηματικό υπόλοιπο της τάξεως 23.853.951,57 €.

Με λίγα λόγια η δημιουργία και η μεταφορά χρηματικών υπολοίπων από χρονιά σε χρονιά από το έτος 2014 δηλώνει την ανεπάρκειά σας να εκτελέσετε έργα που έχουν ανάγκη οι δημότες, δηλώνει ανεπάρκεια απορρόφησης, και θα πρέπει να γίνει κατανοητό διότι ο Δήμος δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα αποταμίευσης.

Φυσικά θα θέλαμε μέσα από τον Απολογισμό – Ισολογισμό να μας δώσετε μια απάντηση για τα έσοδα που προκύπτουν από τα Τέλη Καθαριότητας – Φωτισμού ανά Δημοτική / Τοπική Κοινότητα , την ΣΑΤΑ ως αναφορά τα έργα και τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται διότι θεωρούμε από πλευράς της Δημοτικής Αρχής δεν εφαρμόζεται η κείμενη Νομοθεσία περί ανταποδοτικότητας δυστυχώς αποφεύγεται να μας απαντήσατε;

Θα θέλαμε να γνωρίζουμε το ποσοστό εκτέλεσης του Προγράμματος Έργων ανά Δημοτική / Τοπική Κοινότητα δυστυχώς δεν μπορείτε να μας παρουσιάσετε στοιχεία για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και πού, παρά μόνο γενικότητες και αοριστίες. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στα περί εγκατάλειψης κ.λ.π.

Υποσχεθήκατε επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας και δυστυχώς παρατηρούμε αναποτελεσματικότητα παρά τις φιλότιμες προσπάθειες κάποιων μεμονωμένων περιπτώσεων.
Και φυσικά για να μην ξεχνιόμαστε επί των ημερών σας έγινε η αφαίμαξη του ταμείου του Δήμου ποσού 1.373 εκ € .

Παρατηρούμε ότι επαναλαμβάνονται για έκτη χρονιά στον στην Έκθεση Ελέγχου Ισολογισμό – Απολογισμό σχεδόν τις ίδιες παρατηρήσεις από πλευράς ελεγκτών χωρίς να μας δίνονται ουσιαστικές απαντήσεις γιατί αυτό επαναλαμβάνεται και συγκεκριμένα

Γίνεται αναφορά :

για Εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων από πλευράς του Δήμου χωρίς να γίνεται αποτύπωση στις Οικονομικές Καταστάσεις Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συμμετοχών του Δήμου και των Κεφαλαίων τεσσάρων (4) Δημοτικών Επιχειρήσεων

Καμία εξέλιξη στο θέμα επίλυσης της ΔΕΥΑΙ και για τα περί συμψηφισμού, Αποτυπώνεται και Επαναλαμβάνεται για τέταρτη χρονιά την οφειλή της ΔΕΥΑΙ προς τον ΔΗΜΟ ποσού 9 και πλέον εκ € χωρίς να δίνεται κάποια ουσιαστική λύση, επιτέλους προχωρήστε σε αυτό που όλοι συμφωνούμε στον συμψηφισμό κ.λ.π.

Εμείς από την πλευρά μας έχουμε σοβαρότατες ενστάσεις – επιφυλάξεις όπως:

  • Για τον τρόπο της υλοποίησης του Προϋπολογισμού ως αναφορά την αξιοπιστία του
  • Για την αποτυχία, υλοποίηση ενός αξιόπιστου Τεχνικού Προγράμματος 
  • Για την μη εξάντληση άσκησης όλων των ένδικων μέσων από πλευράς της Δημοτικής Αρχής σε Νομικές υποθέσεις του Δήμου οι οποίες ως συνέπεια την απώλεια εσόδων για το Δήμο.
  • Τέλος για να μην ξεχνιόμαστε την αφαίμαξη του ταμείου του Δήμου ποσού της τάξεως 1,373 εκ € που συνέβη επι των ημερών σας και που σήμερα λείπουν από τα ταμεία του Δήμου.

Για τις επιφυλάξεις και παρατηρήσεις των ελεγκτών οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε τον Απολογισμό και απέχουμε από την ψήφιση του Ισολογισμού»

Πηγή: Epirusnews.eu


Δώνος Προμηθευτική Άμεση εξυπηρέτηση

Διαβάστε επίσης!

loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.