Σας κοινοποιούμε την προκήρυξη των αγώνων Πρωταθλήματος περιόδου 2020-2021 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                  ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΗΣ