Εγκρίθηκε σήμερα από την  Διοίκηση του Γ.Ν. Λευκάδας, η αγορά – προμήθεια Τηλεμετρικής Οθόνης για την παρακολούθηση των νοσηλευομένων ασθενών της Μονάδας Εμφραγμάτων της Καρδιολογικής Κλινικής.

Ο παραπάνω αναγκαίος εξοπλισμός για την πλήρη λειτουργία της Μονάδας (όπως και αρκετά άλλα μηχανήματα) δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη του 2013 και καλούμαστε τώρα εκ των υστέρων να τον προμηθευτούμε με επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου μας.

Στόχος μας παραμένει η  ΚΑΘΟΛΙΚΗ, ΙΣΟΤΙΜΗ και ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ  έχουν ανάγκη, σε υψηλού επιπέδου Δημόσιες Υπηρεσίες  Υγείας.

Ο  Διοικητής του Νοσοκομείου

ΜΙΧΑΣ Σ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ