Δώνος Προμηθευτική Άμεση εξυπηρέτηση


ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).
           Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 19 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Τροποποίηση της με αρ. 135/2018 απόφασης Δ.Σ. περί αποδοχής απόφασης ένταξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ως προς το ποσό χρηματοδότησης του έργου. (Εισηγητής Δήμαρχος)
2.-Περί αποδοχής ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». (Εισηγητής Δήμαρχος)……..

3.-Περί αποδοχής ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΑ ΟΧΘΙΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5029263 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». (Εισηγητής Δήμαρχος)
4.-Περί αποδοχής  ένταξης της  πράξης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». (Εισηγητής Δήμαρχος)
5.-Περί αποδοχής ένταξης της πράξης του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού». (Εισηγητής Δήμαρχος)
6.-Περί αποδοχής ένταξης της πράξης του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας». (Εισηγητής Δήμαρχος)
7.-Λήψη απόφασης για τη δημιουργία νέου κοιμητηρίου Τρύφου. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος )
8.-Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο «Βελτίωση Υδροδότησης Παλαίρου-Πογωνιά-Στενό». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
9.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Βόνιτσας» (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
10.-Τροποποίηση της με αρ. 36/2018 απόφασης Δ.Σ περί δημιουργίας σχολικής στέγης και αίτημα για παραχώρηση οικοπέδου από τον ΟΑΕΔ. (κ. Πανταζή Παναγιώτα)
11.-Συζήτηση για το Πανευρωπαϊκό Δημοσιογραφικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 29/11-2/12/2018 στην Αιτωλοακαρνανία. (Εισηγητής Δήμαρχος)  
12.-Λήψη απόφασης για τη δωρεάν χρήση ιδιωτικού χώρου στο Μοναστηράκι του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού και Εξουσιοδότηση  του κ. Δημάρχου για την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης χρησιδανείου (με τους όρους που θα συμφωνηθούν). (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
13.-Περί έγκρισης ισολογισμού-απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας  και Ανάπτυξης» για το έτος 2017. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας  και Ανάπτυξης» (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
14.-Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου : «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Βόνιτσας» (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
15.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση 2ης Εισόδου Μοναστηρακίου.(Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
16.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Συνθετικού Χλοοτάπητα και Λοιπές εργασίες στο Γήπεδο της Παλαίρου»/ (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
17.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδών Τ.Κ. Κατούνας», Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
18.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε διάφορες θέσεις εντός της Βόνιτσας», Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
19.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών προς ΒΑΡΚΟ και ΡΟΥΓΑ», Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
20.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οπών ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ανακτορίου», Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
21.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού Παλαίρου», Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
22.-Περί αλλαγής Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
23.-Περί αλλαγής Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
24.-Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτους (Εισηγητής Δήμαρχος)
25.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης  του προϋπολογισμού 3ου τριμήνου έτους 2018. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
26.-Περί μείωσης μισθώματος του Μασούρα Αλέξη του Αχιλλέα για το Δημοτικό Ιχθυοτροφείο Μυρτάρι στη θέση «ΧΩΡΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος )
27.-Περί γνωμοδότησης για νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σε χώρους αιγιαλού και παραλίας στη θέση «από Δυτικό άκρο αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών αναψυχής Βόνιτσας μέχρι Λιμανάκι Χώρας» στη Βόνιτσα, του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας ΠΕ Αιτ/νιας. (Εισηγητής Δήμαρχος)
28.-Έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40 (απαγόρευσης στάθμευσης) επί δημοτικής οδού εντός οικισμού Μοναστηρακίου στη θέση «ΡΑΧΗ» έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η είσοδος σε παρακείμενες ιδιοκτησίες από σταθμευμένα οχήματα. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
29.-Περί αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου «Τουριστική – Επενδυτική  Δημοτική Ανώνυμη  Εταιρεία» Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Φραδέλος Κων/νος)
30.-Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)
31.-Διαγραφή οφειλών από χρεώσεις αποχέτευσης, λόγω αδυναμίας σύνδεσης. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)
32.-Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ.)
33.-Διαγραφή από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ Αγίου Νικολάου. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
34.-Ανάληψη οφειλών της Αν.Ε.Θ. ΑΕ από τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του στην ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4483/2017.  (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
35.-Λήψη απόφασης για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης δουλείας αντλήσεως νερού  υπέρ δημοτικού ακινήτου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου προς υπογραφή της. (Εισηγητής Δήμαρχος)
36.-Ορισμός υπόλογου Διαχειριστή έργου «Αισθητική ανάδειξη και αξιοποίηση υδατορέματος Μοναστηρακίου Βόνιτσας». (Εισηγητής Δήμαρχος). 
37.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος) 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ    
         
*Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους. 
*Οι εισηγήσεις των θεμάτων σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στα email που έχετε δηλώσει στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το με αρ. 7709/09-7-2018 έγγραφο που λάβατε γνώση στην 8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (16-7-18). 

Πηγή: Xiromeronews.blogspot.gr


Διαβάστε επίσης!

loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.