Οδηγός-του-Πολίτη.
Πολίτης

Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών (ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2017-2018, τρεις (03) Ωρομίσθιους καθηγητές ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Ανακοίνωσης, στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου, ήτοι μέχρι και την 04-07-2017, να υποβάλουν ή να αποστείλουν με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή «EXPRESS» στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΡΗ-ΡΕ (Παραλία Ασπροπύργου Ταχ. Κώδικας 19300), την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS). Περίληψη
Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ του ΠΟΛΙΤΗ – Δικαιώματα πολίτη
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών στο ΚΕΣΕΝloading...