Οδηγός-του-Πολίτη.
Πολίτης

Προσλήψεις στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης – 40 θέσεις εργασίας

  Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» 2 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στην αρχαιολογία ή στην αποκατάσταση μνημείων. 1 ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίων μνημείων. 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στη Γεωτεχνική Μηχανική. 1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών με εξειδίκευση στη συντήρηση μνημείων. 1 ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην ψηφιακή τεκμηρίωση εργασιών
Πηγή: ΟΔΗΓΟΣ του ΠΟΛΙΤΗ – Δικαιώματα πολίτη
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: Προσλήψεις στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης – 40 θέσεις εργασίαςloading...